Wat is het NIP?

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

psychologen

Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het instituut draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent de leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP.

Het NIP draagt zorg voor kwaliteit.

Goede scholing waarborgt de vakinhoudelijke kwaliteit van het beroep. Daarom kunnen uitsluitend psychologen met een universitaire opleiding psychologie lid zijn van het Nederlands Instituut van Psychologen of daar geregistreerd staan.

De leden moeten zich bij het uitoefenen van hun beroep houden aan gedragsregels. Die regels zijn door de vereniging vastgelegd in de beroepscode. De leden kunnen op het naleven van de beroepsregels aangesproken worden. De beroepscode is gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid en deskundigheid. De principes integriteit en respectpsycholoog

Het beeldmerk van Nederlands Instituut van Psychologen:

Terug

Psychologenpraktijk Haagen & Smiet in Barneveld