Verandering

Verandering

Als je hogerop wilt komen in je baan moet je je verder ontwikkelen. Voor ondernemers geldt: nieuwe tijden vragen verandering. Wanneer je verbetering in een relatie wilt, moet je iets veranderen.

Veranderen is voor iedereen moeilijk:

  • Gedrag dat weinig moeite kost, krijgt voorrang op gedrag waarvoor we ons moeten inspannen.
  • Verandering kost pijn, ongemak en verlies. Niet de beste bron van inspiratie.
  • Verandering leunt zwaar op support –ondersteuning door je sociale omgeving.

Veranderen is een leerproces. 

Dat proces kun je in stappen doorlopen: veranderen verandering coaching

  • Je kiest je doel
  • Je vertaalt het naar gedrag
  • Je kiest je support.

Dan ga je aan de slag en probeer je het nieuwe, gewenste gedrag uit. Onderweg kijk je hoe het gaat en stuur je bij.

Terug