Privacyverklaring praktijk

Privacyverklaring

Beleidsdocument Informatiebeveiliging inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); privacyverklaring,

 • De organisatie

  Psychologenpraktijk Haagen & Smiet, (verder ‘de praktijk’)
  Lobeliastraat 94
  3772 JV  Barneveld
  Tel: 0342 400522

 • Doeleinden en rechtsgrond van verwerking

  – persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de behandeling van psychische klachten of relationele klachten van de patiënt;
  – met het tekenen van de behandelingsovereenkomst geeft de patiënt toestemming tot het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden nooit met derden (bv Arbo-dienst) gedeeld.
  Alles wat wij bespreken is vertrouwelijk, hetgeen wat mij betreft betekent dat ik jegens niemand zal verklaren wat wij hebben besproken, ook niet in een eventuele gerechtelijke procedure; ook niet na toestemming van patiënt om persoonsgegevens met derden te delen.

 • Bewaartermijn

  De persoonsgegevens worden 15 jaar bewaard en direct daarna vernietigd.

 • Inzagerecht

  – patiënt heeft het recht NAW-gegevens en gegevens over medische gezondheid in te zien;
  – de medische analyse (de wijze waarop de diagnose is vastgesteld) valt buiten het inzagerecht.

 • Recht op correctie en verwijdering

  Patiënt heeft recht op het wijzigen van zijn/haar gegevens.

 • Klachtenrecht

  Patiënt heeft het recht een klacht in te dienen bij het NIP.

 • Informatie verstrekking

  De informatieverstrekking is een contractuele zaak: patiënt verstrekt informatie om het gestelde doel te bereiken.

home