De kracht van introvert gedrag

Introvert, extravert of iets ertussenin?

introverten

Niet iedereen heeft direct z’n zegje klaar. Als je wat bedachtzamer bent, wordt je nogal eens ondergesneeuwd in vergaderingen en op de werkvloer.
Hoe zorgt een introvert dat hij tot zijn recht komt?

Introvert versus extravert

De vraag is eigenlijk ‘Hoe kan je als introvert ervoor zorgen dat je ook gezien en gehoord wordt?’ Door je een beetje extraverter te gedragen. Dat beetje kan nét genoeg zijn. Gelukkig want jezelf zichtbaar maken gaat tegen de aard van de introvert in.

Extravert gedrag vertonen, kan je leren. Maar echt extravert worden, lukt nooit. Om de simpele reden dat de oorzaak van introvert en extravert gedrag in het brein zit.

  1. Het introverte brein is actiever dan dat van extraverten. Zowel bij moeilijke klussen als in rust.
  2. Bij introverten is het gebied dat te maken heeft met leren en plannen maken het meest actieve deel van de hersenen. Zij vertoeven vooral in hun eigen hoofd. Bij extraverten is het vooral druk in het deel dat verbonden is met de zintuigen: zij zijn met hun omgeving bezig.
  3. Doordat introverten zo druk in hun hoofd zijn, hebben ze snel teveel prikkels van buitenaf. Ze doen hun best zich daar zoveel mogelijk tegen te beschermen. Maar daarmee staan ze op achterstand in de extraverte wereld die eist dat we mee moeten doen met de groep.

De kracht van introvert gedrag

De gedachte dat je pas meedoet als je extravert bent is niet terecht. Introverten hebben namelijk hun eigen unieke talenten.

  1. Ze zijn goed in één op één contacten. Dat is een voordeel in persoonlijke contacten maar bv ook bij het opbouwen van een band met klanten.
  2. De betere ideeën komen van mensen die in hun eentje hebben zitten puzzelen.
  3. Uitblinkers oefenen vaker alleen dan in de groep.
  4. Introverten hebben meer zitvlees en kunnen zich beter concentreren dan extraverten die snel verveeld en afgeleid zijn.
  5. Introverten werken liever samen dan dat ze de competitie aan gaan. Een groot voordeel omdat een coöperatieve insteek uiteindelijk het beste resultaat voor iedereen oplevert.

Als je met al deze kwaliteiten ervoor wilt zorgen dat je ook gezien wordt, moet je een beetje boven jezelf uitstijgen. Weet en accepteer dat je liever niet de aandacht op jezelf richt, maar stap daar af en toe bewust overheen. Ga naar vergaderingen en verjaardagen waar je zelf aanwezig wilt zijn. Plaats daar enkele goed gekozen opmerkingen en laat de anderen daarmee weten dat je wel degelijk geïnteresseerd bent.

terug