Vergoeding via andere kanalen

Vergoeding van kosten via andere kanalen

Indien de kosten van de gesprekken met een van de psychologen van Psychologenpraktijk Haagen & Smiet  niet door de zorgverzekering worden vergoed, zijn er enkele andere mogelijkheden om uw kosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Vaak vallen de gesprekken dan onder de noemer ‘persoonlijke coaching’ :

Via uw werkgever

(Bijna) iedere werkgever heeft budget beschikbaar voor ontwikkeling van personeel. Als werknemer kunt u aanspraak maken op dit ontwikkel budget en dit besteden aan persoonlijke groei en ontwikkeling, coaching, training of opleiding. Vraag uw werkgever of hij/zij wil investeren in uw professionele ontwikkeling en vooral aan uw inzetbaarheid.

Via de Arbodienst van uw bedrijf

Bijvoorbeeld bij werkgerelateerde stress en in het kader van burn-out preventie. Wanneer u wegens psychische klachten in de ziektewet zit of dreigt in te recht te komen, is de kans groot dat uw werkgever of diens inkomensverzekeraar de behandeling vergoed. Dat is bij de wet zo geregeld. Uw werkgever en u zijn het bij de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om de re-integratie terug naar het werk optimaal aan te pakken. U bent geheel vrij om te kiezen waar u de behandeling wilt gaan volgen.

Via de belasting

Als particulier kunt u de kosten voor coaching als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden / verbeteren van kennis en vaardigheden om inkomen uit arbeid te verwerven of te behouden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten voor coaching als bedrijfskosten aftrekbaar voor de inkomsten-, vennootschap- en omzetbelasting.

Via PGB

Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen. U moet zelf voor de PGB aanvraag zorgen. Zie www.pgb.nl

Via het UWV

Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. U kunt met uw UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee u uw coachtraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Vergoeding