Veerkracht en Burn-out

Uw medewerkers zijn uw bedrijfskapitaal… voorkom overbelasting en burn-out

Veerkracht
Zelfvertrouwen, autonomie, zingeving en sociale steun zijn risicofactoren voor de veerkracht van uw medewerkers. Ze vormen de buffer tussen gezond en ziek. De veerkrachtscan geeft een beeld van de psychische gezondheid en waar deze risico loopt.

veerkrachtVeerkracht is ons vermogen om te herstellen van tegenslagen en crises. Onze veerkracht bepaalt hoe we reageren op (onverwachte) gebeurtenissen. Het bepaalt onze draagkracht en daarmee voor een belangrijk deel onze vitaliteit. Onze veerkracht is afhankelijk van persoonlijke eigenschappen als eigenwaarde, zelfvertrouwen en assertiviteit. Als we die eigenschappen ontwikkelen zijn we beter in staat om onder moeilijke omstandigheden overeind te blijven. In feite vormen ze de buffer tussen gezond en ziek.

Hoe staat het met de veerkracht van uw medewerkers?

 

Veerkracht scannen
Meten is weten! De veerkrachtscan schetst een profiel van denkpatronen en leefstijl en laat zien waar het welzijn van uw medewerkers in de knel dreigt komen. Hun persoonlijkheidskenmerken komen aan de orde, maar ook de manier waarop zij met de sociale omgeving – in het bijzonder hun werkomgeving- omgaan wordt in beeld gebracht. Met die kennis in de hand kunnen zij gericht ingrijpen in hun leefstijl en daarmee hun veerkracht te verhogen.

Waar een wil is, is een weg. En soms helpt een steuntje in de rug daarbij de eerste stappen te zetten. Een paar gesprekken met een van de psychologen kunnen dan net het verschil maken. Het zal snel duidelijk worden hoe hun verwachtingspatronen, hun prioriteiten, eigenwaarde en sociale contacten kunnen worden bijgesteld.

Burn out
Soms wijst de uitkomst van een veerkrachtscan op overbelasting. Dan staat het sein op rood… om een burn out te voorkomen is het voor de medewerker de hoogste tijd ruimte te creëren om in beweging te kunnen blijven. Het is dan niet meer de vraag of het tijd om is professionele hulp in te schakelen. Om maanden ziekteverzuim te voorkomen is direct ingrijpen geboden.

Neem voor professionele hulp contact met ons op.

Terug naar bedrijven