Praktische Psychologie

praktische psychologieMensenkennis komt altijd van pas

Wat een ander precies beweegt, is vaak moeilijk te achterhalen. En zeg nou zelf, kunt u alles wat u zelf doet en denkt makkelijk verklaren? Met deze cursus maakt u kennis met de regels en principes die de basis vormen van het menselijk denken en handelen.
Mensenkennis komt altijd van pas in de dagelijkse omgang met mensen: uw collega’s, kennissen of echtgenoot en kinderen. De boeiende boeken Praktische Psychologie openen nieuwe gezichtspunten op het gedrag van de mensen in uw omgeving en van uzelf.

Motieven en beweegredenen

Praktische Psychologie laat zien hoe we met elkaar omgaan, waarom het soms misgaat en hoe het vaak beter kan. De boeken staan vol met praktijkvoorbeelden die de theorie doen spreken. U kunt uw nieuw verworven kennis direct in de praktijk gebruiken.
U leert welke motieven en beweegredenen het gedrag en handelen van mensen bepalen. Angst, verlangen, onzekerheid, vertrouwen, persoonlijke warmte en verdriet: allemaal zaken die een rol kunnen spelen in de relatie tussen mensen. In de loop van de cursus zult u uw eigen persoonlijkheid verder ontwikkelen. U zult met meer zelfvertrouwen in het leven komen te staan.

Brede en degelijke aanpak

Psychologie is een wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en nastreven) en het gedrag van mensen. Het vak psychologie wordt al sinds de vorige eeuw aan universiteiten onderwezen. De cursus Praktische Psychologie gaat over hetzelfde, maar is natuurlijk praktischer van opzet en meer gericht op het dagelijkse leven.

Inhoud

De drie delen behandelen alle basisgebieden binnen de psychologie:
– Psychologie als gedragswetenschap
– Groei en ontwikkeling
– Waarnemingsprocessen
– Leren
– Motivatie en emotie
– Persoonlijkheid en geestelijke gezondheid
– Communicatie – Sociaal gedrag
– Conflicten
– Psychologie en maatschappij

Ze worden door het NTI als lesmateriaal gebruikt.

terug