Zakelijk

Bedrijven beloond met 20% meer omzet…

Medewerkers van bedrijven waarderen de mate waarin in hun opleiding en persoonlijke ontwikkeling wordt geïnvesteerd. De Britse HR consultant Morgan Redwood stelde na onderzoek vast dat bij bedrijven die daarin investeren elke werknemer gemiddeld voor een vijfde extra omzet zorgt.

Heeft u medewerkers die willen groeien? Hun mogelijkheden uitbreiden? Het beste uit zichzelf halen? Bied ze een talentenscan aan. Uw bedrijf plukt daar zelf ook de vruchten van want mensen die zich veelzijdig kunnen ontplooien, ontwikkelen een positieve levenshouding. Zij brengen die positieve instelling mee naar hun werkplek. Op die manier draagt de persoonlijke groei van de werknemers bij aan de prestaties op het werk.

Heeft u naast de enthousiaste werknemers ook mensen die er de kantjes af lopen? De werksfeer negatief beïnvloeden met hun dominante gedrag? Zo weinig zelfvertrouwen hebben dat ze niet tot bloei komen? Die medewerkers zijn gebaat bij een preventieprogramma om hun veerkracht te meten en burn out te voorkomen.

Heeft u ondanks alles toch medewerkers met psychische klachten in de ziektewet? Bij dergelijke klachten kan een arts niet veel betekenen. Dat is bij uitstek het terrein van psychologen. Bij de behandeling van psychische klachten ligt de focus op werkhervatting. Door die benadering kan de werknemer beduidend sneller aan de slag dan in de gebruikelijke psychotherapeutische setting.

Als gedragsdeskundigen zijn wij gespecialiseerd in voorkómen van en interveniëren bij problemen in het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Al onze activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Door in hen te investeren creëert u groeikansen voor uw bedrijf want gemotiveerde medewerkers houden uw bedrijf gezond.

Persoonlijke groei, NU! uw organisatie wordt er beter van!